gallery/java

PomocneMetody

Tato Třída obsahuje různé statické metody, které se dají volat z jiných Tříd.

public class RuzneMetody {

    public static void pozdrav(String jmeno) {
        System.out.println("Ahoj " + jmeno + "!");
    }

    public static double obvodObdelniku(double delka, double vyska){
        double vysledek = (delka*2) + (vyska*2);
        return vysledek;
    }

    public static double obsahObdelniku(double delka, double vyska){
        double vysledek = delka*vyska;
        return vysledek;
    }

    public static double obsahKruhu(double polomer){
        double vysledek = polomer*polomer*Math.PI;
        return vysledek;
    }

    public static double obvodKruhu(double polomer){
        double vysledek = polomer*2*Math.PI;
        return vysledek;
    }

    public static double absolutniHodnota(double hodnota) {
        if (hodnota <0)
            hodnota *= -1;
        return hodnota;
    }

    public static double vetsiCisloZeDvou(double num1, double num2){
        double vetsi;
        if (num1<num2) vetsi = num2;
        else vetsi = num1;
        return vetsi;
    }

    public static double mileNaKm(double mile){
        double km = mile*1.609344;
        return km;
    }

    public static double kmNaMile(double km){
        double mile = km*0.62137119;
        return mile;
    }
    
    

}

000webhost logo