Krása se pozná i pohledem


Už jste nÄ›kdy zažili pocit být krásnou? Každá žena prostÄ› touží po tom být krásná a líbit se hlavnÄ› sama sobÄ›, protože krása je hlavnÄ› v naší vnitÅ™ní duÅ¡i. Ale jelikož teÄ už prostÄ› není vidÄ›t, tak samozÅ™ejmÄ› ty ženy jsou od toho, aby se líbily i navenek. Takže rozhodnÄ›, když půjdete ke kadeÅ™níkovi, tak jste pro sebe nÄ›co udÄ›lali a prostÄ› chcete vypadat krásnÄ›. Když půjdete na kosmetiku, tak opÄ›t chcete vypadat dokonale a krásnÄ›, a je to úplnÄ› super. Protože každá žena prostÄ› pro sebe chce nÄ›co udÄ›lat, aby byla krásná. Takže ty maliÄkosti, které udÄ›láte, že si udÄ›láte radost, že půjdete na kosmetiku, ke kadeÅ™nici, na manikúru, pedikúru, tak to pro sebe udÄ›láte opravdu hodnÄ›, protože ta krása se potom na vás i projeví, a to co se na vás projeví, tak to máte i v duÅ¡i.

Žena

Protože pokud budete krásná, tak i ta duÅ¡e se cítí mnohem krásnÄ›ji. Takže urÄitÄ› vyzkouÅ¡ejte tyhle krásné vÄ›ci, protože i pokud nemáte Äas na kosmetiku, nemáte Äas na kadeÅ™níka, na pedikúru, manikúru, tak rozhodnÄ› si ten Äas najdÄ›te a udÄ›lejte si tu chvilku, protože urÄitÄ› se budete potom cítit mnohem víc pozitivnÄ›ji naladÄ›ní než kdy pÅ™edtím. A rozhodnÄ› se budete opravdu cítit úplnÄ› jinak, protože to vás hodnÄ› zmÄ›ní. Budete cítit vÄ›tší sebevÄ›domí, vÄ›tší sebejistotu, která je prostÄ› pro krásu potÅ™eba.

Žena

Takže urÄitÄ› vÅ¡echno tohle nádhernÄ› vyzkouÅ¡ejte, i pÅ™esto, že pořád jste neustále v práci a prostÄ› pracujete, tak se vykaÅ¡lete chvíli na práci a udÄ›lejte nÄ›co pro sebe, protože vám to prospÄ›je po celkové fyzické a psychické kondici, a uvidíte, že se budete cítit mnohem víc krásnÄ›ji. Pokud samozÅ™ejmÄ› budete vÅ¡echno zanedbávat, budete vÅ¡echno odkládat, nebudete mít na to Äas, tak prostÄ› uvidíte, že se budete cítit vyÄerpaní a budete cítit v sobÄ› i takové nepokoje, a i ta duÅ¡e to bude cítit. Takže rozhodnÄ› vyzkouÅ¡ejte úplnÄ› nÄ›co jiného, zajdÄ›te si tam, kam chcete, a rozhodnÄ› udÄ›lejte ze sebe nÄ›co jiného a víc o sebe peÄujte, protože ucítíte mnohem krásnÄ›jší duÅ¡i v sobÄ›. Tím, že se upravíte, budete se cítit opravdu mnohem líp.