Co byste asi od revize elektroinstalace nečekali

Revizní elektrikáři při revizích elektriky mnohdy odhalí závady, o nichž byste neměli ani tušení a domnívali byste se, že můžete v noci klidně spát, aniž by vám něco hrozilo. Co se může týkat běžné domácnosti a co revizní elektrikáři odhalují?

Překroucené prodlužovací šňůry – překroutit prodlužovací šňůru je velice snadné, a můžete mít i šestnácti ampérovou moderní, zcela novou šňůru pro zapojení běžných spotřebičů s nízkým odběrem elektřiny, například monitoru od počítače či adaptéru k notebooku. Šňůru překroutíte například zauzlováním pod stolem a sevřením mezi těžké předměty, což pak způsobí zkrat a možný zážeh elektrického oblouku.

prodlužovací šňůra

Skřípnuté prodlužovačky – lidé zachází mnohdy s prodlužovacími šňůrami, jako kdyby šlo o ocelová lana, která jsou schopna unést kabinu výtahu. Uvědomte si, že šňůry se vyrábí z velmi tenkých, splétaných měděných drátků, a že je poměrně snadné při sevření prodlužovačky mezi oknem a okenním rámem anebo pod dveřmi na balkon docílit porušení izolace, potrhání drátků v lanku a tím pádem snížení průřezu vodiče, což vede k jeho přehřívání při vyšším odběru, a možnému požáru. Vyhořet kvůli zcela nové prodlužovací šňůře, jen proto, že jste ji skřípli ve dveřích, to je opravdová tragédie.

nářadí elektrikáře

Staré hliníkové vedení – kdo v bytě ještě provozuje elektrické rozvody v hliníku, riskuje problém, protože se jedná obvykle o instalace, které již dávno překročily práh běžné životnosti. Mohou u nich být zpuchřelé izolační vrstvy, nebo dokonce již zcela odlámané a rozsypané, čímž může někde dojít k doteku a ke vzniku zkratu a následného plamene. Problém je v tom, že požár v bytě kvůli vadné elektroinstalaci může vypuknout kdekoli, třeba v noci, když spíte, anebo v okamžiku, kdy nikdo není doma, a nemůžete zasáhnout například hasicím přístrojem. U hliníkových vodičů také může dojít ke vzniku elektrického oblouku kvůli uvolněným kontaktům ve svorkách vypínačů či zásuvek.