Místo, kde se narodil Pythagoras

Samos, Sam či Sámos jsou tři názvy pro jeden ostrov v Egejském moři, nacházející se velmi blízko pobřeží Malé Asie. Zažil mnoho válek i rozkvětů. Jeho historie sahá až do antiky, kdy byl centrem jónské kultury. V té době byl velmi bohatý i díky obchodům s vínem a červenou keramikou, která je pro tuto oblast typická. V roce 538 př. n. l. jej ovládl tyranský vládce Polykratés, za jehož šestnáctileté vlády země výrazně zbohatla. V té době měl dokonce mohutné loďstvo a porobil si řadu okolních oblastí. Po té, co byl zajat a popraven perským satrapou Oroitem, byla země pod správou Peršanů. V 2. století př. n. l. říši ovládli Římané, potom Sam spadal pod Byzantskou říši. Od jedenáctého století byl ostrov součástí řecké kultury, ale později jej dobyli Osmané. Teprve v roce 1835 získali obyvatelé samostatnost.
pláž, skála
Převládá zde zemědělství
Ideálním dopravním prostředkem je zde automobil, kterým se dostanete i do odlehlých vesniček. Zde zblízka poznáte práci místních zemědělců.
Hlavními artikly jsou:
·         olivy
·         olivový olej
·         citrony
·         fíky
·         hroznové víno
·         med
·         mandle
·         květiny
Využít můžete i místní autobusy, u kterých ovšem nespoléhejte na jízdní řád. Řekové zde rozhodně neoplývají dochvilností a jejich rčení „co můžeš udělat zítra, odlož na pozítří“ je znát na každém kroku.
pláž, skála
Historické památky:
·         Samský Héraion(antický chrám na jihu ostrova)
·         Pythagoreion(ruiny antické pevnosti)
Obě památky jsou zapsané v seznamu Světového dědictví organizace UNESCO.
Významní rodáci:
·         Pythagoras(filozof, matematik a astronom)
·         Epikuros(starověký řecký filozof)
·         Aristarchos(matematik a astronom, tvůrce heliocentrického modelu vesmíru)
·         Ezop(zakladatel řecké bajky)
V jihozápadní části ostrova se nachází jeskyně, ve které se před krutým Polykratem ukrýval Pythagoras. Najdete ji nedaleko vesnice Marathokampos, ve skále hory Kerkis. Místní cestovní kanceláře nabízejí řadu výletů. Třeba do půvabného kláštera Timios Stavros či výlet lodí do nedalekého Turecka.