Turistika na vodě

Už jste někdy sjížděli na lodi nějakou řeku? Že ne? To vás neláká prožít akcí nabitý čas, zažívat každým metrem, který na řece projedete něco nového, nevypočitatelného, neznámého? Řeka není nikdy stejná. To také znamená, že bude-li se vám tato dovolená líbit, můžete se vrátit a zažít vše znovu, ale jaksi jinak. Nejznámějšími řekami, kde si lze prožít vodáckou dovolenou jsou Vltava, Ohře, Sázava Lužnice nebo Morava.

Zákoutí na řece

Na všech tocích, které jsou pro turisty zajímavé, je zajištěn perfektní servis. Stačí si tedy o vodáctví něco nastudovat, abyste nevypadali před ostatními vodáky jako exoti, zamluvit si vhodnou loď a termín a můžete vyrazit.

Jak to probíhá? Zapůjčení lodě a vybavení je normální servis. Každá společnost, která tento servis poskytuje, má vybráno několik nástupních míst. V dohodnutou dobu, na tomto místě na vás budou čekat vybrané lodě a potřebné vybavení. Pokud jste na vodě nováčci, zjistěte si u pracovníka, kde na vás čekají jaká úskalí, kde a čemu je lépe se vyhnout. Solidní firma kromě půjčení lodě vám rovněž předá itinerář řeky, na kterém věnujte pozornost, kde jsou na řece splavy a propusti. To jsou skutečně nebezpečná místa. Na mapce řeky je uvedeno, zda ten či onen, je splavný a za jakých podmínek. Nasměruje vás, na lodní propusť a v případě, že je úsek nesplavný vás navede k místu, kde zastavit a loď vytáhnout z řeky. Tu je pak nutné přenést na již bezpečné místo.

Krása řeky

Na mapce najdete také označená tábořiště. Jde o opravdové tábořiště, která nejsou žádnými luxusními kempy. Většinou je ale k dispozici stánek s občerstvením, nebo bufet, kde si můžete dát něco k jídlu a napít se něčeho jiného než vody z řeky. Sjíždění řeky trvá několik dní. Úseky mezi tábořením, přizpůsobíme našim schopnostem. Platí, že je lepší vystoupit o tábořiště dřív, než doplouvat, sice k plánovanému místu, ale za tmy. Jsme přece na dovolené a nemusíme honit nějaké kilometry. V místě, na kterém jsme se s půjčovnou dohodli, vytáhneme lodě z řeky, vysušíme, případně omyjeme a tím je připravíme na předání.