gallery/java

Malování domu

Tento program se zeptá uživatele na rozměry domu (kvádr) a oken/dveří v metrech, a vrátí plochu k namalování.

import java.util.Scanner;

public class MalovaniDomu {

    /*  ZADANI:
    zeptej se uzivatele na delku, sirku a vysku domu;
    zeptej se uzivatele na pocet a velikost oken/dveri;
    vypocitej celkovy povrch na namalovani;
    */


    //zde si vyjmenuji vsechny variables:
    double delka;
    double sirka;
    double vyska;
    double delkaOkna;
    double vyskaOkna;
    double plochaOkna;
    double plochaDalsihoOkna;
    double celkovaPlochaVsechOken;
    String existujiOkna;
    String dalsiOkno;
    double celkovyPovrch;
    Scanner input;

    //zde bude Constructor:
    public MalovaniDomu(){
        input = new Scanner(System.in);

    }

    //zde je hlavni metoda:
    public static void main(String[] args) {
        MalovaniDomu mal = new MalovaniDomu();
        mal.start();
    }

    //zde bude metoda start()
    public void start(){

        System.out.println("Dobrý den.\nVítejte v programu na výpočet plochy domu k namalování (fasáda).\n" +
                "Tento program vypočítá 4 zděnný dům s okny/dveřmi.\n" +
                "Nyní prosím zadejte délku, šířku a výšku Vašeho domu v metrech (klidně s desetinnou TEČKOU):");
        delka = input.nextDouble();
        sirka = input.nextDouble();
        vyska = input.nextDouble();

        while (true){
            System.out.println("Má váš dům okna/dveře? A/N");
            existujiOkna = input.next();
            if (existujiOkna.toLowerCase().equals("a")) {
                System.out.println("Zadejte délku a výšku Vašeho okna/dveří v metrech (klidně s desetinnou TEČKOU):");
                delkaOkna = input.nextDouble();
                vyskaOkna = input.nextDouble();
                plochaOkna = delkaOkna * vyskaOkna;
                while (true) {
                    System.out.println("Má Váš dům ještě další okno/dveře? A/N");
                    dalsiOkno = input.next();
                    if (dalsiOkno.toLowerCase().equals("n")) break;
                    else if (dalsiOkno.toLowerCase().equals("a")) {
                        System.out.println("Zadejte délku a výšku Vašeho dalšího okna/dveří v metrech (klidně s desetinnou TEČKOU):");
                        delkaOkna = input.nextDouble();
                        vyskaOkna = input.nextDouble();
                        plochaDalsihoOkna = delkaOkna * vyskaOkna;
                        celkovaPlochaVsechOken += plochaDalsihoOkna;
                    }
                    else System.out.println("Nezadal jste správně.");
                }
            } else if (!existujiOkna.toLowerCase().equals("n"))
                System.out.println("Nezadal jste správně.");
            celkovaPlochaVsechOken +=plochaOkna;
            break;
        }
        celkovyPovrch = ((delka * vyska * 2)+(sirka * vyska * 2)) - celkovaPlochaVsechOken;
        System.out.println("Celkový povrch k namalování je: " + celkovyPovrch + " metrů čtverečních.");


    }

}

000webhost logo